فهرست بستن

منوی رستوران

تجربه لذیذترین غذاهای محلی مازندران در رستوران سنتی دیار رامسر

میرزا قاسمی، باقالی قاتق، مرغابی شکم پر، کباب و جوجه ترش، آبگوشت محلی، انواع کباب با گوشت تازه